Може ли форматирането на твърдия диск няколко пъти да причини проблеми?

Не, освен ако твърдият диск вече е лош. Форматирането на твърдия диск няколко пъти няма да причини допълнителни проблеми с твърдия диск или ще доведе до по-бавно изпълнение на твърдия диск. Ако не друго, твърдият диск трябва да работи по-бързо, след като е форматиран и всичко е преинсталирано.