Грешка 630: Връзката е прекъсната поради повреда в хардуера

Компютърът или приложението може активно да използват компютърния модем. За да сте сигурни, че никоя друга програма не използва модема, прекратете всички задачи и TSR на компютъра. След това опитайте да се свържете отново.

  • Как да премахнете TSR и стартиращи програми.

Модемът не е настроен правилно

  • Отстраняване на неизправности при Windows 95 и 98 с модем.