Забравена парола за имейл или .pst файл

Потребителите, които са забравили паролата си и използват Microsoft Outlook 9x (97 или 98), могат да използват файла с Microsoft Outlook парола, който е достъпен чрез нашата страница за актуализации.

Потребители на Microsoft Outlook 2xxx

За съжаление, ние не сме запознати с лесен метод или възстановяване на паролата на Microsoft Outlook 2xxx. Ако сте сгрешили погрешно паролата си за Microsoft Outlook 2xxx, за съжаление данните са невъзстановими.