Скриване на REM линии от показване в команден файл

Командата REM само отбелязва линията да бъде изпълнена. Въпреки това, ако @echo off не е в командния файл, тази линия все още ще ехо към екрана. За да предотвратите показването на тези линии, можете да направите едно от трите неща.

Добавете @echo към командния файл

Ако искате да скриете всички команди, както и REM линиите добавете @echo off като първа линия в командния файл.

Сменете REM на @REM

Ако искате да се показват командите, когато се изпълнява командния файл, но искате да скриете REM линиите, въведете @REM вместо REM.

Използвайте :: вместо REM

И накрая, като се използва командата :: като забележка вместо REM също предотвратява ехото на отбелязаната линия.