Как да изтриете съобщение или разговор от facebook

Ако искате да изтриете отделни съобщения или цял разговор от профила си във Facebook, намерете съответния раздел по-долу и следвайте стъпките.

Преди да продължите: Потребителите трябва да са наясно, че когато изтрият съобщение или разговор, той се изтрива за постоянно и не може да бъде възстановен.

Забележка: Тези стъпки премахват само съобщение или разговор от профила ви, а не това, на което е изпратено съобщението.

Изтриване на едно съобщение

  1. Влезте в профила си във Facebook.
  2. Изберете съобщения от лявата страна на началната страница на Facebook.
  3. Отворете разговора, съдържащ съобщенията, които искате да изтриете.
  4. Изберете менюто Действия Gear, след което изберете Изтрий съобщенията ...
  5. Изберете съответните квадратчета за отметка до съобщението или съобщенията, които искате да изтриете.
  6. Изберете Изтрий .

Изтриване на цял разговор

  1. Влезте в профила си във Facebook.
  2. Изберете съобщения от лявата страна на началната страница на Facebook.
  3. Отворете разговора, който искате да изтриете.
  4. Изберете менюто Действия Gear, след което изберете Изтриване на разговор .