Как да защитя с парола PDF файл?

Когато изпращате чувствителни данни чрез електронна поща, включително PDF файлове, не забравяйте да защитите с парола или да шифровате тази информация. Въпреки че това може да бъде направено в Adobe Acrobat, по-долу са описани стъпките за това как да създадете защитен с парола PDF файл, който подканва за парола, без да се налага да купувате програма.

  1. Изтеглете и инсталирайте PrimoPDF, свободен PDF създател.
  2. Отворете документа или снимката, която искате да създадете с PDF файл, защитен с парола.
  3. Отпечатайте файла. В съветника за печат променете името на принтера от принтера на "PrimoPDF" и щракнете върху OK, за да започнете процеса на създаване на PDF.
  4. В PrimoPDF, както е показано на картинката по-долу, изберете качеството на файла, ние предлагаме "Печат" или "Предпечат" и след това щракнете върху бутона Промяна за PDF сигурност.
  5. В прозореца Password Security ("Парола за сигурност") поставете отметка в полето "Require a password to open the document" ("Изискване на парола за отваряне на документа") и въведете паролата, която искате да използвате, и щракнете върху OK.
  6. Накрая щракнете върху бутона Създаване на PDF, за да създадете защитения с парола PDF.