Как да премахнете допълнителните символи в Microsoft Word

Функцията за показване на всички в Microsoft Word ви позволява да виждате всеки от маркерите за маркиране на формати, като интервали, нови редове, раздели и нови параграфи в Microsoft Word.

По-горе е изображение на иконата на pilcrow, използвана за активиране и деактивиране на тази функция (прилича на обратен "P") и примерен текст с всеки от основните символи за форматиране. За да активирате или деактивирате тази функция, натиснете иконата Покажи всички или pilcrow на стандартната лента с инструменти. Ако тази лента с инструменти не се вижда, щракнете върху Преглед, Ленти с инструменти и проверете Стандарт.

В Microsoft Word 2007 и по-късно иконата Покажи всички се намира в раздела Начало.