Моите джъмпери нямат никакви щифтове само за спойка

По-старите компютри могат да имат само припойни мъниста, а не игли или превключватели на dip, когато се опитват да изчистят паролите на по-старите компютри. За да прескочите тази настройка, поставете плоска отвертка, така че да свързва двете мъниста. Докато продължавате да държите отвертката, включете компютъра.

Ако се направи правилно, тя ще скочи двете мъниста и ще извърши правилното действие на джъмпера. След като успеете, изключете компютъра и извадете отвертката.

Забележка: НЕ сваляйте отвертката, докато компютърът е на двете перли. Изводите трябва да останат скочени, докато компютърът е включен.