Какво представлява единицата за разпределение на файлове?

Накратко за единица за разпределение на файлове, FAU е друг начин за описване на клъстер.

Компютърни съкращения, FAT, хардуерни термини