Какво представляват кодовете без печат?

Неотпечатващите кодове са инструкции, изпратени до принтера, които помагат на инструктора да форматира заданието за печат. Въпреки това, тези инструкции или кодове не се отпечатват от принтера.

Условия за печат