Какво представляват знаците с Pad?

Буквените знаци са символи, използвани за запълване на останалите налични пространства за символи в полето. Например, ако дадено поле изисква минимум 15 символа, потребителят може да напише computerhope ***, където звездичката е знакът на подложката. Повечето програми позволяват символите на подложката да бъдат от всеки символ. Препоръчително е обаче да използвате същите символи за нанасяне и да използвате несловни символи, тъй като използването на e като знак за подложка ще направи объркващо компютъра .

Символ, подложка, софтуерни термини