Какво представляват относителните координати?

Относителните координати са места, дефинирани от разстоянието от отправна точка. Пример за относителна координата е разстоянието от компютърния монитор до принтера.

Абсолютни координати, произход