Какво е AJAX (Асинхронен JavaScript и XML)?

Накратко за асинхронния JavaScript и XML, AJAX е термин, измислен от адаптивния път. Това е метод за описване на уеб приложения, които се възползват от използването на комбинация от XHTML, CSS, DOM, XML и XSLT. AJAX може да позволи на уеб страница да показва и актуализира промените в уеб браузъра без прекъсване, дори когато данните се предават към и от сървъра. Gmail е един пример за уеб приложение, което използва AJAX.

Асинхронни, компютърни съкращения, термини в интернет, jQuery, термини за програмиране, Web 2.0, условия за уеб дизайн