Какво е активна топология?

Терминът активна топология описва мрежова топология, при която сигналът се усилва на всяка стъпка, докато преминава от един компютър на друг.

Мрежа, Условия на мрежата