Какво е добавка?

Добавката може да се отнася за следното:

1. Софтуерна добавка е всяка софтуерна програма или скрипт на трета страна, която се добавя към програмата, за да му се придадат допълнителни функции и способности. Adobe Flash, който позволява на потребителите да гледат видеоклипове или да играят игри в интернет браузър, е чудесен пример за софтуерна добавка.

Съвет: Добавката ("в", а не "включено") се отнася за допълнителен софтуер, който дава на софтуерната програма допълнителна функционалност. Добавката може да се използва и за описание на драйвер.

2. Когато се отнася за хардуер, добавка е всеки компонент, който подобрява възможностите или производителността на вашия компютър. Например, допълнителни RAM, нов CPU или по-бърза видео карта могат да се считат за добавки.

Добавяне, BHO, Разширение, Разширение, Характеристика, Хардуерни условия, Инсталиране, Софтуерни термини