Какво е AGP размер на блендата?

Размерът на AGP диафрагмата е налична опция, конфигурирана чрез компютърната CMOS настройка, която обикновено е настроена на размер по подразбиране от 64 MB. AGP размерът на диафрагмата определя колко системна памет (без памет на вашата видеокарта) използва AGP контролера за текстурни карти.

Въпреки че е възможно да се увеличи цялостната производителност на видеото, като се увеличи стойността на AGP размера на блендата, препоръчваме да я оставите на стандартния размер. Увеличаването на размера по подразбиране само разпределя повече от вашата системна памет, която не се използва, освен ако програмата или играта не са в състояние да я използват. Също така, тъй като се разпределя повече системна памет, може да видите цялостно намаляване на производителността на компютърната система.

AGP, условия на видеокартата