Какво е средно?

Алтернативно, като средно аритметично, средната стойност е сумата от поредица от числа, разделена на общото количество числа. Да предположим например, че имаме следната поредица от числа: 1, 2, 3, 4, 1, 2 и 3 . Сумата от тези числа е 16, 16 разделена на 7 е 2.28. Следователно 2.28 е средната стойност на тези числа.

Microsoft Excel

В Microsoft Excel и други електронни таблици можете да определите средната стойност на няколко клетки, като използвате функцията за средна формула. Например, формулата по-долу ще определи средната стойност на стойностите в клетки А1 до F1 и може да бъде поставена в клетка G1 или всяка друга клетка.

 = Средна (А1: F1) 

Съвет: Можете също да използвате функцията min, за да получите минималната стойност и функцията max, за да получите максимума.

Съвет: Ако сте имали електронна таблица с множество средни стойности и искате да получите средната стойност на всички средни стойности, използвайте същата формула за клетките, съдържащи средните стойности. Например, ако сте имали 20 средни стойности в колона D, можете да използвате формулата = AVERAGE (D1: D20) в клетката D21.

Ср., Средна, режим, брой, електронна таблица