Какво представлява електронната бяла дъска?

Електронната бяла дъска може да се отнася до някое от следните:

1. Електронната бяла дъска е хардуерно устройство, подобно на бяла дъска, която се намира в училищата и фирмите. Тя предава всяка информация, написана на компютъра или на няколко компютъра. Те също така позволяват взаимодействие на живо с цифрови обекти на екрана. Картината е SMART Board 800 от SMART и пример за електронна бяла дъска.

2. Електронната бяла дъска е софтуерна програма, която работи на компютъра и наподобява бяла дъска. Потребител, например учител, може да черпи от електронната бяла дъска в програмата и това изображение се разпространява на няколко компютъра.

Хардуерни условия, софтуерни термини