Какво е разширяване?

Едно разширение е термин, който описва добавянето на допълнителен хардуер към компютъра. Например разширение може да бъде добавяне на видеокарта с повече възможности, DVD устройство, нов твърд диск за допълнително дисково пространство или звукова карта.

Добавянето на ново устройство или устройство към компютър изисква свързване на външно устройство към порт, инсталиране на карта за разширение в слот за разширение или добавяне на устройство в гнездо за разширение.

Добавка, Хардуерни условия, Периферна, Надстройка