Какво е външно сортиране?

Външен вид е търсене, което се извършва на външна памет, като например твърд диск.

Вътрешно сортиране, Условия на софтуера, Сортиране