Какво е инкрементално архивиране?

Инкременталното архивиране е тип архив, който прави само резервни копия на файлове, които са били модифицирани след последното архивиране. Това архивиране е полезно, когато не всички данни в резервното местоположение се променят често, а архивирането се извършва често.

Архивиране, увеличаване, софтуерни термини