Какво е обект?

Обектът може да се отнася до някое от следните:

1. Като цяло, един обект се отнася до всеки елемент, или във физическия или виртуалния свят. Например, компютърът се счита за обект във физическия свят. Във виртуалния свят всички документи, файл, папка и картина се считат за обекти.

2. В компютърната графика обектът се отнася до елемент в графика, като графичен кръг или квадрат.

3. Когато се занимавате с компютърно програмиране, вижте дефиницията за обектно-ориентирано програмиране .

4. Когато препращате към HTML, се използва за обозначаване на обект, вграден в уеб страница.

Гнездене, OBJ, Обектно-ориентирано програмиране, Условия за програмиране, Софтуерни термини