Какво представлява обектният файл?

Файл с данни, съдържащ обектен код, който се генерира, когато компилаторът обработи изходния код.

Съвет: Символите и другите обекти могат да бъдат премахнати от обектния файл чрез командата Linux и Unix.

Компилатор, обектен код, програмни термини