Какво е Октет?

Един октет е единица цифрова информация, равна на точно осем бита. Тъй като има различни дефиниции за това колко битове са в един байт, вариращи от четири до десет в зависимост от източника, терминът октет е създаден, за да се изясни всякакво объркване.

Измерване, Условия на мрежата, Октална