Какво е нечетно заглавие?

В текстообработката терминът нечетно заглавие се използва за описване на заглавие, което се отпечатва само на нечетните страници на документ.

Заглавие, термини на Word процесор