Какво е Ом?

Ом е стандартната научна единица за електрическо съпротивление. Той е кръстен на Георг Саймън Ом, който въвежда закона на Ом. Законът първо се появява в книгата Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet през 1827 г., в която Ом обяснява пълната теория на електричеството.

Законът на Ом

 "Токът в електрическата верига е правопропорционален на напрежението и обратно пропорционален на съпротивлението." 

По-долу е формулата за изчисляване на различните стойности, използвани в закона на Ом.

 V = напрежение I = ток R = съпротивление V = I * RI = V / RR = V / I 

Условия на мощността