Какво е отворен файл?

Отворен файл е софтуерен файл, който в момента се преглежда или променя.

Забележка: Ако даден файл се използва от друг потребител или програма, той обикновено не може да бъде променян.

Файл, Отваряне, Софтуерни термини