Какво е работна среда?

Когато се отнася за компютърен софтуер, операционната среда е областта, в която дадена програма може да се изпълнява. Например Microsoft Word 2000 може да работи в операционната среда на Windows XP.

Операционна система, термини на операционната система