Какво е оператор?

Операторът може да се позове на някое от следните:

1. В компютърното програмиране и в командния ред, операторът е обект, който може да манипулира стойност или оператор. Например, в "1 + 2", "1" и "2" са операндите, а плюсът е операторът. По-долу е даден списък на обичайните оператори, намерени в езиците за програмиране с обяснения и примери.

Съвет: Булевите също се считат за оператори, където И, ИЛИ и НЕ могат да се използват и в повечето езици за програмиране.

2. Оп е лице, което контролира IRC канал. Вижте опцията за повече информация за този термин.

Арифметичен оператор, Условен израз, Намаляване, Удивителен знак, Инкремент, Логически оператор, Оп, Оператор, Асоциативно оператор, Операторско предимство, Ред на операции, Условия на програмиране, Синтактична захар, Ternary