Какво е оптомеханична мишка?

Оптично-механичната или оптико-механичната мишка се състои от топка, която се движи в едно от двете колела вътре в мишката. Всяко колело съдържа кръг от дупки или прорези, които позволяват на светодиода да свети и да бъде открита от датчик. Тъй като колелото завърта, тези светлини представляват ос X или Y за показалеца на мишката на екрана. Тази мишка е по-точна от механична мишка, която използва само колела и ролки, но не е толкова добра като оптичната мишка.

Механична мишка, термини от мишка, оптична мишка