Какво е сирак?

Сиракът може да се отнася до някое от следните:

1. Алтернативно, наричана вдовица, сиракът е термин, използван за описание на абзац от текст, който има последния ред на следващата страница, вместо страницата, която първият параграф е започнал. Когато пишете всеки документ или училищна хартия, опитайте се да избегнете този проблем, като наблюдавате къде свършват вашите параграфи.

2. Когато става въпрос за Novell Groupwise, сиракът се отнася до съобщение, което е изтрито от всички потребители, но остава в базата данни с съобщения.

Осиротелски файл, термини на Word процесора