Какво е осцилатор?

Всеки осцилатор е нещо, което създава трептения. Осцилатор може да се използва за генериране на сигнали за часовник, за да се контролира скоростта на процесор, да се генерират тонове и радио вълни, и да се създаде брояч, който да следи времето.

Условия на електрониката