Какво представлява контурният шрифт?

Шрифт, който определя очертанията на всеки символ, е по математически стойности. Този шрифт може да бъде мащабиран до всякакъв размер без загуба на яснота. Добър пример за шрифт с очертания е TrueType.

Шрифт, типография, вектор