Какво е изходен буфер?

Изходен буфер е мястото в паметта или кеша, където данните, които са готови да се виждат, се държат, докато устройството за показване не е готово.

Буфер, термини на паметта, изход