Какво е изходен екран?

Изходен екран е устройство, използвано за показване на изхода. Изходен екран може да бъде отделен монитор или друго устройство за показване, използвано само за показване на изхода, който се получава от компютъра или от други устройства.

Изход, термини за видео