Какво представлява неупореден списък?

Неуреден списък може да се отнася до някое от следните:

1. Съкратено като UL, неподреден списък е всяка поредица от елементи или думи, които нямат определен ред.

2. В света на компютърното програмиране,

  е HTML етикет за стартиране на неупоменат списък ; пример е показан по-долу.

  • Харддиск
  • Windows
  • компютър
  • монитор

  Списък, програмиране, етикет, UL, условия за уеб дизайн