Какво е аналог?

Аналогов или аналогов е електронна комуникация, изпратена като сигнали с различна честота вместо ON или OFF като цифрово предаване на данни. Analog позволява на оборудването да обработва информация, която непрекъснато се променя като напрежение, ток и вълна.

Картината вдясно е пример за аналогов сигнал или как може да бъде представен аналог. В примера на вълната тя има висока и ниска стойност с множество стойности между тях. При цифровата вълна, тя ще има висока или ниска стойност (включена или изключена), без нищо между тях.

Цифрови, термини от електроника, PCM, термини по телефона