Какво е AR?

AR може да се отнася до някое от следните:

1. AR е съкращението за увеличената реалност .

2. Командата ar е команда за създаване, модифициране и извличане на файлове от архиви. За повече информация вижте нашата страница от командата ar.