Какво е диаграма?

Алтернативно го наричаме бар графика, бар графиката е графично представяне на данните. Бар графиките показват хоризонтални или вертикални ленти, преминаващи хоризонтално по диаграмата, като стойностите са показани в долната част на графиката. По-долу е дадена примерна картина на диаграма с уникални изгледи, които компютърната надежда е получила между 2005 и 2013 година.

Таблица, термини в електронна таблица