Какво е двоичен файл?

Всеки файл, който съдържа форматиран текст, нетекстови символи или други данни, които не се интерпретират като текст, се счита за двоичен файл . Някои примери за двоични файлове са програмни файлове, файлове с изображения и повечето други файлове с данни за програмата.

BIN, Binary, File, Software terms, Text file