Какво е Bourne Shell?

Черупката на Борн за първи път е разработена от Стивън Борн в AT&T и често се използва за скриптове. Черупката на Bourne се изпълнява в подканата на Linux или Unix чрез изпълнение на командата bsh или sh.

Bash, Korn, Условия на операционната система, Shell