Какво е прогноза за бранша?

Предсказанието на клон е техника, използвана при проектирането на процесора, която се опитва да отгатне резултата от условна операция и да се подготви за най-вероятния резултат. Цифрова верига, която изпълнява тази операция, е известна като предиктор за разклонения . Той е важен компонент на модерните процесорни архитектури, като например x86.

Как работи?

Когато трябва да се обработи условна операция, като например оператор if… else, предсказателят на клон "спекулира" кое условие е най-вероятно да бъде изпълнено. След това изпълнява операциите, изисквани от най-вероятния резултат преди време, така че те вече са завършени, ако и когато предположението е правилно. По време на изпълнение, ако предположението се окаже, че не е било правилно, CPU изпълнява другия клон на операцията, което води до леко забавяне. Но ако предположението е вярно, скоростта е значително повишена.

Първият път, когато се види условна операция, предсказателят на клона няма много информация, която да се използва като основа за предположение. Но колкото по-често се използва една и съща операция, толкова по-точно може да стане предположението.

Условия на процесора