Какво е овладяване на автобуси?

Алтернативно, наречена BSIDE ( Bus Mastering Integrated Drive Electronics ) на IDE, автобусното овладяване е метод за прехвърляне на данни, без да е необходимо да се използва процесорът.

DMA, термини на твърдия диск, PIO