Какво представлява Cat 1?

Cat 1 или категория 1 за първи път е въведена през 1985 г. и е свързана с кабели за пренос на гласови данни, използвани в телефонни услуги. Това окабеляване беше на разположение в неекранирани усукани двойки и развъртано. Въпреки че Cat 1 все още може да бъде намерен с по-стари жилища, повечето модерни домове и бизнес заместват Cat 1 за Cat 3 и Cat 5.

Кабел, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 7, Условия на мрежата, POTS, Телефон