Какво представлява CD-PROM (компакт диск с програмируема памет само за четене)?

CD-PROM е разработен от Kodak като компакт диск с формат, който комбинира формати за запис и само за четене на един диск.

Условия на CD, Компютърни съкращения, ROM