Какво представлява CentOS?

CentOS, която означава Общностна операционна система на Общността, е дистрибуция на операционната система Linux, базирана на RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Той работи на архитектурите x86 PAE и x86-64 и в момента е най-популярната Linux дистрибуция за уеб сървъри.

CentOS използва изходния код на Red Hat, за да създаде продукт, подобен на RHEL. За разлика от RHEL обаче CentOS не изисква платен абонамент. Продуктовата поддръжка се извършва изцяло чрез пощенски списъци в общността, уеб форуми и чат стаи, а разработчиците се подкрепят чрез дарения и организационни спонсори.

Компютърни съкращения, дистрибуция на Linux, операционна система, термини на операционната система, уеб сървър