Какво представлява CERT?

Серт може да се отнася до някое от следните:

1. Съкращение за екип за реагиране при извънредни ситуации на компютъра, US-CERT е ръководство на Националния отдел по киберсигурност (NCSD), предназначен да помогне за защитата на интернет инфраструктурата на страната.

Съвет: Профилът Twitter-CERT в САЩ е голям акаунт в Twitter, в който се изпращат съобщения, изпратени до вашия смартфон, за да сте в крак с киберсигурността.

2. Cert се използва като съкращение за сертификат, сертифициран или сертификат . Например "сертификатът за публичния ключ на уеб сървъра е неправилно конфигуриран, което води до грешка." Или: "Днес тя получи своя CCNA сертификат. Сега, след като е сертифицирана, трябва да получи повишение."

Компютърни съкращения, DHS, термини за сигурност