Какво е CLR (Common Language Runtime)?

Общата езикова среда, известна още като CLR, е виртуална машина, използвана като част от .NET Framework на Microsoft. Отнема CIL (общ междинен език) код - байт-код от компилиран C #, VB.NET или друг .NET изходен код - и го конвертира в машинен код.

CLR използва точно по време компилация, за да изпълни компилирания код на .NET приложения, независимо от използвания език за програмиране. По този начин той осигурява правилно управление на паметта, безопасност на типа, обработка на изключения, събиране на отпадъци, сигурност на системата и управление на нишки.

Съвет: Допълнителна информация за CLR е на сайта на Common Language Runtime от Microsoft.

Компилация, компютърни акроними, Изпълнение, Microsoft, Програмиране