Какво е рефакторинг на кода?

Рефакторингът на код е техника в разработката на софтуер, чрез която се правят модификации на изходния код на програмата, без да се променя външния им вид или поведение на потребителя. Извършва се, за да се подобрят начините на структуриране на кода, да се актуализира старият код, както и да се подобри четливостта, съвместимостта и повторната използваемост на кода.

Условия за програмиране