Какво е управление на компютъра?

Компютърното управление е модул за Microsoft Windows MMC, който беше въведен за първи път с Windows XP. Тя позволява достъп до администраторски инструменти, включително Програма за преглед на събития, Планировчик на задачи, локални потребители и групи, журнали и сигнали за изпълнение, Диспечер на устройствата, Управление на дискове и Мениджър услуги.

Как да отворите Windows Computer Management

Или:

  1. Отворете контролния панел.
  2. Кликнете два пъти върху Административни инструменти, ако е в класически изглед, или кликнете върху „ Производителност и поддръжка“, а след това върху „ Административни инструменти“ в изгледа „Категория“. (Имайте предвид, че ако нямате права на администратор за компютъра, тази опция може да не е налична.)
  3. Щом се появи в прозореца Административни инструменти, щракнете двукратно върху Управление на компютъра .

Управление на дискове, термини на операционната система